Lakmaker’s T Jazz is een kleinschalig muziekfestival met als hoofdthema jazz en aan jazz verwante muziek. Het doel van stichting T Jazz, de organisator van dit festival, is jazz als muzieksoort meer onder de aandacht te brengen, mensen ( jong en oud) met het maken van muziek in het algemeen in aanraking te brengen en ze te stimuleren te gaan musiceren. Omdat veel eilander gezinnen door de toegenomen kosten van het levensonderhoud hebben moeten bezuinigen op muziekonderwijs voor hun kinderen of voor hunzelf, heeft de stichting dit jaar een extra doel door deze groep toch een vorm van muziek beoefenen aan te bieden. Lakmaker’s T Jazz streeft ernaar alle workshops, masterclasses en scholenprojecten gratis aan te bieden, zodat het ontbreken van geld geen reden kan zijn om deel te nemen. Alle concerten zijn ook gratis te bezoeken.

Verder is Lakmaker ‘s T Jazz ook bedoeld om een impuls te geven aan het Eilander Culturele leven door multidisciplinaire samenwerking en crossovers met professionele en amateur kunstbeoefenaars(c.q. muzikanten).